21 Şubat 2009 Cumartesi

TUİÇ IV. Ulusal Çalıştay Mersin 14-15 Mart ’09 İçerik

TUİÇ İzmir Diyalog Toplantısı / 5-6 Şubat 09 sonucunda imzalanan “TUİC İyi niyet Deklarasyonu” Mersin Çağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılacak TUİC IV. Ulusal Çalıştay etkinliği ile diğer öğrenci merkezli oluşumlara, bireysel katılımlara, öğrenci merkezli sivil toplum örgütlerine, öğrenci topluluk ve kulüplere sunulacaktır. Bu sunum aşamasında temel ilke ve değerlerimizi tüm süreci ile belirtip, sonrasında tüm katılımcıların fikirleri ile şekillenecek bir TUİC Vizyon, TUİC Misyon ve TUİC Aksiyon Belgelerinin belirlenmesi hususunda katkıda bulunmaları beklenecektir. Bütün bu süreç sonunda “TUİC Genişletilmiş Ortaklık Belgesi” hazırlanması planlanmaktadır.

Mayıs 08’den buyana yapılan tüm çalışmalar göz önünde bulundurularak hazırlanan TUİC Değerlendirme Ön Raporu 08 üzerinde tartışmalar yapılacak katılımcılarla beraber workshoplar düzenlenecektir. SWOT Analiz Tekniği kullanılarak TUİC için ihtiyaç-analiz belirlenmesi yapılacaktır. Aynı zamanda TUİC Akademi, TUİC Forum, TUİC Yurtdışı Bağlantılar Çalıştayı, TUİC Belgesel Günleri, TUİC Kongre Dizileri, TUİC Uluslararası İlişkiler İş Olanakları Zirvesi, TUİC Genişleme Politikası Kapsamında İstanbul Buluşması, TUİC Kurumsal Kimlik Çalışmaları, TUİC MUN, TUİC Sertifika Günleri, TUİC Tüzük, TUİC Lise Çalışmaları, TUİC Geçici Yönetim Kademesi’nin belirlenmesi hedeflenmektedir. Yukarıda bahsedilen projelerle ilgili olarak da sizlere özet halinde projeleri anlatan bir belge ekli dosyada gönderilecektir.

Görüşmeleri sürmekle beraber Kıbrıs Sorununa dair bir çalışma yapılması da gündemdedir, bu konuda KKTC’den katılımcıların olması hususunda çalışmalar sürmektedir. Bildiğiniz gibi KKTC’de seçim süreci başlamıştır, Yerel Seçimler ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı Seçimleri gündemdedir. Kıbrıs Sorunu hususunda ilerlemeler sağlanmış olmakla beraber adil ve kalıcı çözüm konusunda iki taraf içinde belirli soru işaretleri varlığını sürdürmektedir. Bizlerde KKTC’den politika ve medya alanından uzman kimliklerle beraber Kıbrıs Sorunu’na dair bir Çözüm Çalıştayı yapılması planlanmaktadır. Bu konuya dair de sizlere ekli dosya da plan eklenecektir.

Mersin Çağ Üniversitesinde düzenlenecek TUİC IV. Ulusal Çalıştayı, Mersin Çağ Üniversitesi Çağdaş Akademi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Efe Kozalının kolaylaştırıcılığında gerçekleşecektir. Organizasyon konaklama ve masraflar hususunda ekli dosyalarda detaylar yer alacaktır. Aynı zamanda sizlere İyi niyet Deklarasyonu da gönderilecektir, sizlerden ricamız bu Deklarasyona ve ekli dosyalardaki Özetlere dair önerilerinizi, görüşlerinizi beklemekteyiz. Yeni katılımcıların kendilerini tanıtan bu zamana kadar bulundukları faaliyetleri ve tüzüklerini içeren belgeleri tarafımıza göndermeleri rica olunur.


Kemal GÜLPINAR - Ege Üniversitesi İİBF UİK Başkanı
kemal_arge@hotmail.com / 0554 254 38 49

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder