25 Şubat 2009 Çarşamba

14 Mart Günü için

09.30 Mersine geliş Uçak veya otobüsle mersine gelen arkadaşları otogar ve havaalanından karşılama ve alma arabayla otele gelen arkadaşların kahvaltılarını etmelerini sağladıktan sonra kayıt alıp tek-tek kayıt kartlarını dağıtma işlemi ve Oda dağıtımı ve odalara yerleşim
10.30 - 11.20 Dinlenme Zamanı ve Hazırlanma
11.20-11.30 Salondan içeri giren TUİÇ gönüllülerine TUİÇ rozetlerinin veya bardaklarının Çağ defter, kalem ve dosyalarının dağıtılması. Kahve alımlarının başlaması
11.30-12.45 IV. Çalıştayın ilk oturumu öncesi TUİC Kurulma Sürecini anlatan slâytların izlenmesi ve ilgili bilgilerin verilmesi daha sonrada önceden belirlenen hocalar tarafından açılış konuşması
13.00-14.00 Öğlen yemeği için ara zamanı
14.00-15.30 - IV. Çalıştayın ikinci oturumu-SWOT Analiz Değerlendirme Sunumu
-TUİC Akademi-TUİC Forum-TUİC Belgesel Günleri Projeleri ilgili Sunum & Analizlerin yapılması,
15.30 -15.45 Kahve Arası & Dinlenme Zamanı
16.00-17.30 IV. Çalıştayın üçüncü oturumu- SWOT Analiz Değerlendirme eşliğinde,
TUİC İstanbul Buluşması - TUİC Lise Projesi-TUİC Uluslararası İlişkiler İş Olanakları Zirvesi
17.30-17.45 Kahve Arası & Dinlenme Zamanı
18.00-19.30 IV. Çalıştayın dördüncü oturumu Bilgilendirme,
MUN üzerine eğitim verilmesi-TUİC MUN – TUİC Kongre Dizileri
19.30-20.00: Akşam Yemeğine Hazırlık & Dinlenme
20.00-21.00: Akşam Yemeği Zamanı
21.00-22.00 Serbest Zaman – Alternatiflere göre aktivite yapılması

15 Mart günü için,
07.00-07.30: Kalkış & Hazırlanma
08.00- 09.00 Otelde Kahvaltı
09.30-10.45: IV. Çalıştayın beşinci oturumu Kıbrıs Çözüm Çalıştayı
-Sorun tespiti, çözüme yönelik yaklaşımların ortaya konması ve proje taslakları
10.45-11.00 Kahve Arası
11.00 12.30 IV. Çalıştayın altıncı oturumu Başaran Düzgün
- Medya Perspektifinden Kıbrıs Sorunu’na bir bakış,
12.45-14.00: Öğle Yemeği
14.15 – 15.45 IV. Çalıştayın yedinci oturumu Serdar Denktaş
Kıbrıs Sorunu’na yönelik çözüm stratejileri değerlendirmesi,
15.15- 15.30 ara
15.30- 17.30 Genel Değerlendirme Yapılması
TUİÇ Genişletilmiş Ortalık Belgesi’nin Hazırlanması ve İmzaya Açılması
17.30-17.45: Kahve Arası
18.00-19.00 Kapanış Töreni Yapılması,
TUİÇ Çalıştayları Katılım Sertifikalarının Törenle Dağıtılması
TUİC Aile Fotoğrafı Çekimi ve Eş Başkanların Kapanış Konuşması Yapması

Organizasyoa Dair Detaylar;

NOT : Çalıştayın ilk gününden itibaren akıcı ve verimli geçmesinin sağlanmak istenmesi sebebiyle, katılımcıların 14 Mart 2009 (Cumartesi) en geç saat 10.00 da Mersin sınırları içerisine girmesi rica olunmaktadır. Katılımcılar, Mersin terminalinde karşılanacak ve konaklayacakları otele yerleştirileceklerdir. Konaklama, Mersin S. Öner Öğretmen Evi’nde 14 Mart Cumartesi gecesi olmak üzere tek gündür. Program, iki gün boyunca 8 oturum (toplam 16 saat) gerçekleştirilecek şekilde planlamıştır. 14 Mart Cumartesi günü sabah gelecek olan konuklar otogar ve havaalanından karşılama ekiplerimizle birlikte servisle otele gelecekler. Kahvaltı ve kısa bir dinlenmeden sonra (rozet bardak ve dosya verilerek) çalıştaya geçilecek olup akabinde otelde öğle yemeği ve tekrar salonlara dönülüp çalıştaya devam edilecek ve akşam için dışarıda yemek planlanmıştır. Programa ek olarak Mersin turu da dahildir. 15 Mart günü kahvaltı ve öğle yemeği programa dahildir. Katılımcıların konaklama, 2 öğlen yemeği ve tek akşam yemeği için ödeyecekleri tutar 55 TL’dir. Serdar Denktaş ile görüşmeler sürmektedir

21 Şubat 2009 Cumartesi

TUİC Diyalog Çağrısı

Türk Dış Politikası karar verici adayları olarak bugünden geleceğe dış politika yapım sürecine Uluslararası İlişkiler Uzman adayı olarak katılmayı, bu süreç içerisinde aktif rol oynamayı hedeflemekteyiz. Dış politika yapım süreci, uzmanlardan akademisyenlere, medyadan devlet kurumlarına, siyasal partilere, düşünce kuruluşları, sermaye temelli çıkar grupları ve kültürel temelli çıkar gruplarına kadar birçok tarafı barındırır. Biz de öğrenci temelli bir hareket olarak geleceğimiz hakkında söz söylemek hedefindeyiz.

Amacımız, demokratik yapılanmalara zemin hazırlayarak sivil insiyatifin Türkiye Üniversitelerinde yaşadığı en büyük sorun olan geniş tabanlara hitap etme konusuna çözüm getirmektir. Çünkü birçok oluşum bugün ne yazık ki çalışmalarını yerel ölçekte sınırlı tutmak zorunda kalmaktadır, fakat ulusal ölçekte işbirliği ve demokrasi temelinde çalışmalar yerel düzeyde eskisine oranla daha güçlü olarak temsil edilecek, ulusal projelerde ortak havuz sayesinde her oluşumun ihtiyacı koşullar paralelinde karşılanabilme imkânı bulmuş olacaktır. Bu noktada oluşan hareketin oluşumlara birebir olarak saygınlık kazandıracağı, ulusal projelerle üniversitelerden ve özel sponsorluklardan eskisine oranla daha çok saygı göreceğini düşünmekteyiz.

Dış Politika yapım sürecine dâhil olurken bütün kurumlara eşit mesafede olmayı hedef çizen Anadolu temelli hareketimiz, oluşumlardan da aynı hassasiyeti göstermesini hedeflemektedir. Bütün siyasi bölüntülere karşı tarafsız, ideolojiden ziyade faydacı, analizler çerçevesinde yönünü belirlemeye çalışacak bir oluşum hedeflemekteyiz. Bu sebeple hareket kendisini non-partizan ve sivil olarak tanımlamaktadır. Her türlü soruna da, sivil, işbirliği ve demokrasiyi temel alan, liberal çözüm yolları ile yaklaşmayı, uzun vadeli yararlar getireceği ve kalıcı olacağını düşündüğümüz için tercih etmekteyiz.

Bu hedef doğrultusunda Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (TUİÇ) adı altında ilki İzmir Ege Üniversitesi, ikincisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve üçüncüsü Bursa Uludağ Üniversitesi’nde olmak üzere 3 Kuruluş İstişare Çalıştayı gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen çalıştaylar ile Türkiye’nin 20 üniversitesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüp ve toplulukları ile akademik portallar ve bireysel olarak çalışmayı tercih eden arkadaşlarımıza ulaştık ve olumlu tepkiler aldık. 5-6 Şubat 2009’da İzmir Ege Üniversitesi’nde kulüp temsilcileri ve proje temsilcileri ile tekrar buluştuk, Mart 2009’da Mersin’de gerçekleştirmeyi istediğimiz 4. Kuruluş İstişare Çalıştayında sizleri görmekten onur duyacağımızı belirtmek isteriz.


Kemal GÜLPINAR Ege Üniversitesi İİBF UİK Başkanı
kemal_arge@hotmail.com / 0554 254 38 49

TUİÇ İYİ NİYET DEKLARASYONU 5-6 Şubat 09

Türkiye Uluslar arası İlişkiler Çalışmaları şekillenmeye başladığı ilk günden itibaren planladığı kurumsal ve sistematik yapının oluşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan bu iyi niyet deklarasyonunu, katılımcı yelpazesini en yüksek biçimde tutarak çerçevelendirmeyi hedeflemiştir. Uluslar arası İlişkiler çalışmalarının ve bu çalışmaların alt disiplinleriyle oluşacak projelerin ana hedefi olan geleceğin Türkiye’sini inşa edecek değerli ortaklar bu iyi niyet deklarasyonunu imzalayarak TUİÇ’in demokrasi temelinde yer aldığını vurgulayacaklardır.

TUİÇ’in oluşum süreciyle birlikte bu oluşumun resmiyete ve belgelere dökülmesi hem ortakların sergileyecekleri çalışmaların ana hatlarını çizecektir hem de oluşuma dahil olmak isteyen diğer TUİÇ gönüllülerine bu harekete katılmak için içselleştirmeleri gereken glokalizasyonel değerlerin tanımına imza atacaklardır. TUİÇ genel yapısı itibariyle oluşumun temellerinin atıldığı çalıştaylarda da yapılan çalışmalarda, ortaya çıkan fikir müzakerelerinde ve proje gruplarında kendini oluşturan ilkeleri evrensel değerlerle paralel giden ulusal değerlerin simgelendiği bir tabloya yerleştirmiştir.

TUİÇ anlayışında küresel ve evrensel değerlerin yerele uygulanabilmesindeki temel referans noktası yerelden evrensele geçişte veya ulusaldan uluslaraarası normalara geçilirken karşılaşılacak sorunların çözümünde ortakların aktif rol almasını sağlamaktır. TUİÇ misyonunu ve vizyonunu demokrasi söylemi altında birleştirmiş her topluluğun desteğine ve katılımına projeler kapsamında açıktır. TUİÇ içinde alınacak kararların kabulu ve reddi konusundaki temel noktalar en sonunda TUİÇ’in konuya ilişkin temel tutumunu belirleyecektir. Deklarasyonu imzalayan değerli ortaklar kendi gruplarında oluşturacakları TUİÇ gönüllüleriyle bu hareketin kurumsal kimlik kazanmasındaki en önemli adımı gerçekleştirmiş olacaklardır.

TUİÇ’in bütün değerleriyle içselleştirilmesinin ardından yapılacak ve geniş zamanları planlayarak oluşturulacak projelerin gerçek anlamda somutlaştırılması için gerekli ekipler grupların bünyelerinde konumlandırılacaktır. Bir üst yapı projesi olan TUİÇ’in genel politikaları uluslar arası ilişkiler alanında ortaya belli bir düşünce sistemi getirerek onu eyleme geçirmek ve sonuçlarını uygulamanın gelecekteki hesaplamalarına göre değerlendirmektir.

Özellikle dış politika yapım sürecinde TUİÇ gönüllüleri tarafından hazırlanan ve detaylandırılan projelerde temel hedef; varolan sorunların köklerinden ileri gelen olgulara bakılarak bugünün modern dünyasının araçlarıyla iyiye doğru dönüştürülmesi sağlanacaktır. Bu anlamda TUİÇ’in değerli ortaklarının yapacağı akademik çalışmalarında temel hedef; demokrasinin ilkeleri kapsamında düşünülenleri eyleme en kısa stratejik ve sağlam hedeflerle götürmektedir. Anadolu tabanlı bir hareket olan TUİÇ; çalışacağı ve oluşuma entegre edeceği diğer Ankara ve İstanbul oluşumlarının değerlendirilmesinde karar mekanizmalarının ortak aldıkları kararlarla oluşturulacak stratejik genişleme politikasıyla daha kısa zamanlı ve başarılı uluslar arası ilişkiler çalışmalarına imza atacaktır.

Selma Bardakçı / Bahçeşehir Üniversitesi UİK Başkanı 'tarafından kaleme alınmış ve TUİÇ'e katılım göstermek isteyen grup ve bireyseller imza atmıştır.

TUİÇ IV. Ulusal Çalıştay Mersin 14-15 Mart ’09 İçerik

TUİÇ İzmir Diyalog Toplantısı / 5-6 Şubat 09 sonucunda imzalanan “TUİC İyi niyet Deklarasyonu” Mersin Çağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılacak TUİC IV. Ulusal Çalıştay etkinliği ile diğer öğrenci merkezli oluşumlara, bireysel katılımlara, öğrenci merkezli sivil toplum örgütlerine, öğrenci topluluk ve kulüplere sunulacaktır. Bu sunum aşamasında temel ilke ve değerlerimizi tüm süreci ile belirtip, sonrasında tüm katılımcıların fikirleri ile şekillenecek bir TUİC Vizyon, TUİC Misyon ve TUİC Aksiyon Belgelerinin belirlenmesi hususunda katkıda bulunmaları beklenecektir. Bütün bu süreç sonunda “TUİC Genişletilmiş Ortaklık Belgesi” hazırlanması planlanmaktadır.

Mayıs 08’den buyana yapılan tüm çalışmalar göz önünde bulundurularak hazırlanan TUİC Değerlendirme Ön Raporu 08 üzerinde tartışmalar yapılacak katılımcılarla beraber workshoplar düzenlenecektir. SWOT Analiz Tekniği kullanılarak TUİC için ihtiyaç-analiz belirlenmesi yapılacaktır. Aynı zamanda TUİC Akademi, TUİC Forum, TUİC Yurtdışı Bağlantılar Çalıştayı, TUİC Belgesel Günleri, TUİC Kongre Dizileri, TUİC Uluslararası İlişkiler İş Olanakları Zirvesi, TUİC Genişleme Politikası Kapsamında İstanbul Buluşması, TUİC Kurumsal Kimlik Çalışmaları, TUİC MUN, TUİC Sertifika Günleri, TUİC Tüzük, TUİC Lise Çalışmaları, TUİC Geçici Yönetim Kademesi’nin belirlenmesi hedeflenmektedir. Yukarıda bahsedilen projelerle ilgili olarak da sizlere özet halinde projeleri anlatan bir belge ekli dosyada gönderilecektir.

Görüşmeleri sürmekle beraber Kıbrıs Sorununa dair bir çalışma yapılması da gündemdedir, bu konuda KKTC’den katılımcıların olması hususunda çalışmalar sürmektedir. Bildiğiniz gibi KKTC’de seçim süreci başlamıştır, Yerel Seçimler ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı Seçimleri gündemdedir. Kıbrıs Sorunu hususunda ilerlemeler sağlanmış olmakla beraber adil ve kalıcı çözüm konusunda iki taraf içinde belirli soru işaretleri varlığını sürdürmektedir. Bizlerde KKTC’den politika ve medya alanından uzman kimliklerle beraber Kıbrıs Sorunu’na dair bir Çözüm Çalıştayı yapılması planlanmaktadır. Bu konuya dair de sizlere ekli dosya da plan eklenecektir.

Mersin Çağ Üniversitesinde düzenlenecek TUİC IV. Ulusal Çalıştayı, Mersin Çağ Üniversitesi Çağdaş Akademi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Efe Kozalının kolaylaştırıcılığında gerçekleşecektir. Organizasyon konaklama ve masraflar hususunda ekli dosyalarda detaylar yer alacaktır. Aynı zamanda sizlere İyi niyet Deklarasyonu da gönderilecektir, sizlerden ricamız bu Deklarasyona ve ekli dosyalardaki Özetlere dair önerilerinizi, görüşlerinizi beklemekteyiz. Yeni katılımcıların kendilerini tanıtan bu zamana kadar bulundukları faaliyetleri ve tüzüklerini içeren belgeleri tarafımıza göndermeleri rica olunur.


Kemal GÜLPINAR - Ege Üniversitesi İİBF UİK Başkanı
kemal_arge@hotmail.com / 0554 254 38 49