21 Şubat 2009 Cumartesi

TUİC Diyalog Çağrısı

Türk Dış Politikası karar verici adayları olarak bugünden geleceğe dış politika yapım sürecine Uluslararası İlişkiler Uzman adayı olarak katılmayı, bu süreç içerisinde aktif rol oynamayı hedeflemekteyiz. Dış politika yapım süreci, uzmanlardan akademisyenlere, medyadan devlet kurumlarına, siyasal partilere, düşünce kuruluşları, sermaye temelli çıkar grupları ve kültürel temelli çıkar gruplarına kadar birçok tarafı barındırır. Biz de öğrenci temelli bir hareket olarak geleceğimiz hakkında söz söylemek hedefindeyiz.

Amacımız, demokratik yapılanmalara zemin hazırlayarak sivil insiyatifin Türkiye Üniversitelerinde yaşadığı en büyük sorun olan geniş tabanlara hitap etme konusuna çözüm getirmektir. Çünkü birçok oluşum bugün ne yazık ki çalışmalarını yerel ölçekte sınırlı tutmak zorunda kalmaktadır, fakat ulusal ölçekte işbirliği ve demokrasi temelinde çalışmalar yerel düzeyde eskisine oranla daha güçlü olarak temsil edilecek, ulusal projelerde ortak havuz sayesinde her oluşumun ihtiyacı koşullar paralelinde karşılanabilme imkânı bulmuş olacaktır. Bu noktada oluşan hareketin oluşumlara birebir olarak saygınlık kazandıracağı, ulusal projelerle üniversitelerden ve özel sponsorluklardan eskisine oranla daha çok saygı göreceğini düşünmekteyiz.

Dış Politika yapım sürecine dâhil olurken bütün kurumlara eşit mesafede olmayı hedef çizen Anadolu temelli hareketimiz, oluşumlardan da aynı hassasiyeti göstermesini hedeflemektedir. Bütün siyasi bölüntülere karşı tarafsız, ideolojiden ziyade faydacı, analizler çerçevesinde yönünü belirlemeye çalışacak bir oluşum hedeflemekteyiz. Bu sebeple hareket kendisini non-partizan ve sivil olarak tanımlamaktadır. Her türlü soruna da, sivil, işbirliği ve demokrasiyi temel alan, liberal çözüm yolları ile yaklaşmayı, uzun vadeli yararlar getireceği ve kalıcı olacağını düşündüğümüz için tercih etmekteyiz.

Bu hedef doğrultusunda Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları (TUİÇ) adı altında ilki İzmir Ege Üniversitesi, ikincisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve üçüncüsü Bursa Uludağ Üniversitesi’nde olmak üzere 3 Kuruluş İstişare Çalıştayı gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen çalıştaylar ile Türkiye’nin 20 üniversitesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüp ve toplulukları ile akademik portallar ve bireysel olarak çalışmayı tercih eden arkadaşlarımıza ulaştık ve olumlu tepkiler aldık. 5-6 Şubat 2009’da İzmir Ege Üniversitesi’nde kulüp temsilcileri ve proje temsilcileri ile tekrar buluştuk, Mart 2009’da Mersin’de gerçekleştirmeyi istediğimiz 4. Kuruluş İstişare Çalıştayında sizleri görmekten onur duyacağımızı belirtmek isteriz.


Kemal GÜLPINAR Ege Üniversitesi İİBF UİK Başkanı
kemal_arge@hotmail.com / 0554 254 38 49

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder